Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola

Almanach kiadvány

A Miskolci Egyetem, Anyag- és Vegyészmérnöki Karán működő, Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola keretein belül a 2022/23 év őszi félévében 48 fő magyar és 39 fő külföldi hallgató folytatja doktori tanulmányait. A doktori iskola jelenleg az alábbi tématerületeket fogja át:

 • Anyaginformatika
 • Fémek képlékenyalakítása
 • Fémtan, hőkezelés
 • Határfelületi- és nanotechnológiák
 • Kémiai folyamatok és technológiák
 • Kémiai metallurgia
 • Kerámiák és technológiák
 • Nagyhőmérsékletű berendezések és hőenergiagazdálkodás
 • Öntészet
 • Polmertechnológia
 • Űranyagtudomány és technológia

A fémek, polimerek és kerámiák és ezek kompozitjaihoz, valamint a feldolgozási és alakadási technológiákhoz kapcsolódó valamennyi tudományterületen definiált kutatási témák sok feladatot adnak minden kutató számára.
Ezen kiadványban a doktori iskolában jelenleg folyó doktoranduszi kutatásokról nyújtunk egy átfogó képet, kicsit mélyebb betekintést engedve a kutatások egyes szakaszaiba, így a hallgatók munkájába.

Kiadványunkat évenkénti megjelenése lehetőséget nyújt az egyes kutatások előrehaladásának követésére.

A kiadványban a fent megjelölt tématerületek szerinti csoportosításban találhatók meg a kutatók publikációi.

A folyóirat adatai és archívuma

Folyóirat neve (magyarul): Doktorandusz Almanach
Folyóirat neve (angolul):  PhD Students Almanach
Kiadó:  Miskolci Egyetem, Anyag- és Vegyészmérnöki Karának kiadványa/Publication of the University of Miskolc, Faculty of Materials and Chemical Engineering
Kiadásért felelős/Responsible for publishing: Prof. Dr. Palotás Árpád Bence
Szerkesztő/Editor: Dr. Kocserha István
ISSN szám: ISSN 2939-7294
Megjelenés gyakorisága / Frequency of appearance: Évente egy - két alkalommal / Once ot twice a year