Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola

Hallgatóink

PhD képzésben résztvevő magyar hallgatók névsora

Félév Név Státusz Témavezető Kutatási téma
1 Bordás Viktor aktív Dr. Szabó Tamás József RIGID Poliuretán habrendszerek alkalmazhatóságának vizsgálata
1 Fóris Tímea aktív Dr. Viskolcz Béla Fémvisszanyerés szennyvizekből biotechnológiai eszközökkel
1 Gráczer Kitti aktív Dr. Muránszky Gábor, Dr. Bánhidi Olivér A mérési paraméterek hatása a mérendő elemek emittált fényintenzitására induktív csatolt plazma (ICP) atomemissziós spektrometriás (AES) meghatározások során
1 Hamza Alexandra aktív Dr. Kocserha István Energiamegtakarításra alkalmas kerámia anyagkeverékek fejlesztése
1 Nagy Tibor Mihály aktív Dr. Gácsi Zoltán, Dr. Trampus Péter Hegesztett kötés során kialakuló szövetszerkezet és a kötéstechnológiai paraméterek kapcsolatának roncsolásmentes eljárással történő vizsgáalta és fémtani alapkon történő értelmezése
1 Pozbai Dávid aktív Dr. Barkóczy Péter Alumínium huzal gyártása intenzív képlékenyalakítással villamosipari célra
1 Szoboszlai András aktív Dr. Kaptay György, Dr. Budai István Celluláris szerkezetek vizsgálata és fejlesztése gyógyászati alkalmazásra
1 Vaskó Gegely aktív Dr. Gácsi Zoltán, Dr. Nagy Erzsébet Szinterelt acél fogaskerekek élettartama és gyártástechnológiai paraméterei (hőkezelési jellemzők, bevonatminőség, vastagság) közötti kapcsolat fémtani alapokon történő vizsgálata
1 Dr. Czabajszki Máté aktív Dr. Váradi Csaba Dr. Oláh Csaba Zsolt Szérum glikoproteinek műszeres analitikai vizsgálata aneurysma rupturát követő vasospasmus esetén
1 Dr. Demeter Béla István aktív Dr. Váradi Csaba Dr. Oláh Csaba Zsolt Mágneses nanorészecskék alkalmazása a Parkinson-kór automatizált diagnosztikájában
1 Dr. Pásztor Róbert aktív Dr. Váradi Csaba Dr. Oláh Csaba Zsolt Szérum glikoproteinek glikozációs mintázatainak vizsgálata nagy hatékonyságú folyadék kromatográfiával
1 Szeleczki Balázs aktív Dr. Viskolcz Béla Dr. Kristály Ferenc Ásványi hordozókra felvitt heterogén átmeneti és platina fém katalizátorok előállítása
1 Szűcs Nóra aktív Dr. Szőri Milán Simulation Study of Stress and Deformation in Materials
2 Ábri Tamara aktív Dr. Szabó Tamás József, Dr. Marossy Kálmán A polimer granulátumok szárításának és hiányának hatásai felhasználás során
2 Bodnár Kristóf aktív Dr. Bárdos András Az elektromobilitáshoz használt nagy fordulatszámú mikroötvözött alumínium rotor anyaga és öntéstechnológiája
2 Hunyadi Csaba aktív Dr. Viskolcz Béla Szuperkritikus kromatográfia alkalmazása anyagtisztítás során
2 Nyeste Viktor aktív Dr. Mertinger Valéria, Dr. Molnár Dániel Utántömörítés hatásának fémtani vonatkozásai
2 Varga Miklós aktív Dr. Vanyorek László, Dr. Fiser Béla Nanokompozit alapú poliuretán szigetelőanyagok laboratóriumi fejlesztése és ipari automatizlása
3 Bíró Nóra aktív Dr. Molnár Dániel, Dr. Fegyverneki György Ötvény tulajdonságok vizsgálata termikus analízis alkalmazásával
3 Gerzsenyi Tímea Beatrix aktív Dr. Szőri-Dorogházi Emma Új típusú mágneses nanorészecskék nukleinsav-izolálásban való alkalmaz-hatóságának vizsgálata
3 Hatvani-Nagy Alpár Ferencz aktív Dr. Viskolcz Béla Poliuretánok képződési folyamatainak vizsgálata
3 Hompoth Szabolcs aktív Baumli Péter Nanorészecskék és bevonatok előállítása elektrokémiai alkalmazáshoz
3 Illés István Balázs aktív Dr. Kékesi Tamás Alumínium salakok konverteres olvasztási folyamatainak fejlesztése és a végsalakok hidrometallurgiai kezelése
3 Kopcsik Erika aktív Dr. Nagy Miklós Intelligens fluoreszcens molekulák fejlesztése és vizsgálata
3 Koska Péter Zoltán aktív Dr. Viskolcz Béla Fermentációs úton előállított biokatalizátorok tisztítása és az alapanyagelőállítás optimalizációja bioreaktorokban
3 Lucjuk-Huszár Kornélia aktív Dr. Fiser Béla A gépi tanulás alkalmazása új típusú poliuretánok tervezésében és fejlesztésében
3 Nagyné Fekete Mónika aktív Dr. Török Tamás Vasötvözetek korrózióvédelme, nehézfém-mentes felület előkezelése
3 Németh Csaba aktív Dr. Kaptay György, Dr. Baumli Péter Korrózióálló bevonatok készítése és határfelületi jelenségeinek vizsgálata acélokon
3 Palkovics Miklós aktív Dr. Tóth László Az acélcsövek gyártási technológiájának kutatása és a csövek hideghúzási folyamatának modellezése
3 Schweitzer Bence passzív Dr. Benke Márton Többrétegű, hengerelt szerkezetek anizotrópiája
3 Szabó Petra aktív Dr. Muránszky Gábor, Dr. Váradi Csaba Izocianátok vizsgálatára alkalmas analitikai módszerek fejlesztése
5 Dojcsák Dalma aktív Dr. Váradi Csaba Mágneses nanorészecskék fejlesztése és alkalmazása molekuláris biológiai applikációkban
5 Hornyák-Mester Enikő aktív Dr. Viskolcz Béla, Dr. Muránszky Gábor Alacsony VOC tartalmú ipari poliuretánok fejlesztése
5 Ilosvai Mária Ágnes aktív Dr. Vanyorek László Fluoreszcens jelölésre alkalmazható szén kvantum pöttyök szintézis módszereinek fejlesztése
5 Kiss Balázs Péter aktív Dr. Dobó Zsolt, Dr. Kaptay György Gázláng és a mikrohullámú tér kölcsönhatásának vizsgálata
5 Kondás Béla aktív Dr. Mertinger Valéria Acél lemeztermékek kémiai összetétele, alakíthatósága, mechanikai tulajdonságai közötti korreláció elemzése
5 Korózs József aktív Dr. Kaptay György Határfelületi energiák modellezése
5 Petus Róbert passzív Dr. Varga László Egyedi összetételű, jó hővezetési tulajdonságokkal rendelkező fémporokból, additív technológiával előállított kontúrkövető hűtéssel ellátott alumínium nyomásos öntészeti szerszámok tulajdonságainak vizsgálata és az előálított nyomásos öntvényekre gyakorolt hatásának feltárása
5 Polyákné  Kovács Annamária aktív Dr. Szabó Tamás József Poliéter-éter-keton (PEEK) típusú műszaki műanyagok alkalmazhatóságának vizsgálata
7 Hajdu Viktória aktív Dr. Vanyorek László Mágnesesen szeparálható katalizátorok fejlesztése dinitro-toluol hidrogénezése céljából
7 Hegedüs Balázs aktív Dr. Dobó Zsolt, Dr. Palotás Árpád Bence Műanyag hulladékok pirolízise folyékony üzemanyagok előállítása céljából
7 Kárpáti Viktor aktív Dr. Mertinger Valéria Irányított kristályosítás és hengerlés fizikai szimulációja és modellezése
7 Kazup Ágota aktív Dr. Gácsi Zoltán Összetett anyagok térbeli szövetszerkezetének komplex jellemzése
7 Kovács Sándor Endre aktív Dr. Varga László 3D fémnyomtatással előállított acéltermékek tulajdoságainak vizsgálata
8 Nánai Lilla aktív Dr. Hernádi Klára, Dr. Kaptay György Szén nanocsövek CVD szintézise
Bubonyi Tamás Abszolvált Dr. Gácsi Zoltán, Dr. Barkóczy Péter Számítógépes tomográfia anyagtudományi alkalmazása
Bárdos-Udvardi Bella Abszolvált Dr. Géber Róbert, Dr. Kocserha István Útépítésben hasznosítható, ásványi nyersanyagok kiváltását célzó alternatív anyagok vizsgálata
Gyarmati Gábor Abszolvált Dr. Mende Tamás, Dr. Varga László Kettős oxidhártyák hatása az öntészeti alumínium ötvözetek szerkezetére
Halápi Dávid Abszolvált Dr. Varga László 3D fémnyomtatáshoz előállított speciális anyagminőségű fémporok alkalmazhatóságának vizsgálata az additív gyártástechnológiában
Jakab-Nácsa Alexandra Abszolvált Farkas László, Dr. Viskolcz Béla Aromás nitrovegyületek hidrogénezési folyamatainak vizsgálata
Prekob Ádám Abszolvált Dr. Vanyorek László, Dr. Viskolcz Béla Anilinszintézisre alkalmas katalizátorok fejlesztése
Sebe Emese Abszolvált Dr. Kállay András Arnold RDF pirolízis hatásfokának optimalizálása, reduktív in-situ salak elgázosítással
Sepsi Máté Abszolvált Dr. Mertinger Valéria Maradó feszültség röntgendiffrakciós mérésének fémfizikai, fémtani vonatkozásai
Sikora Emőke Abszolvált Dr. Vanyorek László, Dr. Viskolcz Béla Halogenát mentesítésre alkalmazható hidrogénező katalizátorok fejlesztése
Gyökér Zoltán Abszolvált Dr. Gergely Gréta, Dr.  Gácsi Zoltán Ólommentes forraszkompozit anyagok fejlesztése
Mentes Dóra Abszolvált Dr. Póliska Csaba Lakossági hulladékégetés hatása a légszennyezettségi mutatók alakulására
Végh Ádám Abszolvált Dr. Kaptay György Számítási algoritmus és szoftver nano-rendszerek fázisegyensúlyának számítására
Báthory Csongor Abszolvált Dr. Palotás Árpád Bence Ipari tüzelőberendezések üzemeltetésének optimalizálása a szennyezőanyag kibocsátás csökkentése érdekében

PhD képzésben résztvevő külföldi hallgatók névsora

Semester Name Status Supervisor Topic
1 Akerele Ayodeji Usman active Dr. Póliska Csaba, Dr. Simon Andrea The applicability of Slag-Type Waste as a Raw Material for Glass Foam
1 Alzoubi Shorooq Eyadeh Dr. Michael Owen Interface recognition of biologically ative materials of carbohydreate, lipid and protein origin
1 Aouti Aymen active Dr. Kaptay György, Dr. Baumli Péter Development of metallic materials with high internal specific surface area
1 Al-Sabea Salih Balsam Munih active Dr. Michael Owen Nano and subnano determination of the properties of biological materials
1 Azimi Haniyeh active Dr. Tóth László, Dr. Barkóczy Péter Deformation process and heat-resistivity of magnesium alloys
1 Fahim Ayman Dr. Gácsi Zoltán, Dr. Mikó Tamás Development of metal matrix composites by powder metallurgy and examination of their structure
1 Hidayanto Ariyo Prabowo active Dr. Fiser Béla Investigation of Enzymatic Degradation of Plastics
1 Majondo Bugumba John active Dr. Hernádi Klára CVD synthesis of carbon nanotubes
1 Onyango Winnie Atieno active Dr. Czél György Research on Polymer Hybrid Bio-composites
1 Rakhmataliyev Shohruh Ashur active Dr. Benke Márton Surface treatments on steels to enhance dissolution resistance in metal melts while maintaining good wettability
1 Yazbek Nadine active Dr. Tóth László, Dr. Szűcs Máté Compacting Aluminum Powder by the Friction Assisted Lateral Extrusion Process – Experiments and Numerical Simulations
1 Vega Aumala Jorge Jonathan active Dr. Kaptay György Development of Calphad and nano-Calphad
3 Alknakri Nesreen active Dr. Michael Owen Experimental and In Silico design of Environmentally-Friendly Polyurethanes
3 Amininejad Ali active Dr. Tóth László, Dr. Mertinger Valéria Nano-metal development using the Friction Assisted Lateral Extrusion Process (FALEP)
3 Djimaoui Nour El Imane active Dr. Mertinger Valéria, Dr. Yoni Adonyi Effect of parameters of friction stir welding on the microstructure of aluminum alloys
3 Jawabreh Anas active Dr. Barkóczy Péter Allotropic transformation of titanium-zirconium system
3 Marouani Jawhara active Dr. Tóth László, Dr. Szűcs Máté Numerical simulation of the rolling process of niobium-titanium sheets coupled with polycrystal modeling
3 Minale Yitbarek Firew active Dr. Marossy Kálmán Compatibility Studies and Characterization of PVC/PU/Plasticizer Ternary Blends
3 Qasem Rabea Hussein Mohammed active Dr. Kaptay György, Dr. Baumli Péter Development of metallic materials with high internal specific surface area
3 Razzouk Emel active Dr. Török Tamás Plasma surface engineering studies of metals coating
4 Ayari Montassar active Dr. Dobó Zsolt, Dr. Garami Attila Investigation of the pyrolysis processes utilizing plastic waste blends
4 Sayari Chaima active Dr. Simon Andrea, Dr. Baumli Péter Investigation of foamed glass using natural waste materials as foaming agent
5 Alshalal Ahmed Shakir Rusul active Dr. Géber Róbert Structure and properties of porous ceramic ZrO2-MgO composites for biomedical application
5 Fadhil Mohanad Khairi active Dr. Baumli Péter Preparation of corrosion-resistant coating on steel
5 Mallouhi Julie Ziad active Dr. Fiser Béla, Dr. Szőri-Dorogházi Emma Experimental and Computational Study of Polyurethane Catalysts
5 Osfouri Masoud active Dr. Simon Andrea Performance of granulated foam glass concrete
5 Talei Saeed active Dr. Mizsey Péter Chemical process design under consideration of environmental protection and carbon neutrally
5 Zakaraia Muhammad Dimah active Dr. Veres Zsolt Effect of melt flow on solidified microstructure of Al-Si Eutectic
6 Al-Jaberi Dalal Karad Thbayh active Dr. Fiser Béla Molecular design and synthesis of “green’ polymers
6 Al-Saudi Sarah Kareem Mohammed active Dr. Géber Róbert, Dr. Simon Andrea Waste-to-resource: preparation of geopolymers containing glass foams derived from hazardous glass waste
6 Yasi Mohammed Qasim active Dr. Gácsi Zoltán, Dr. Gergely Gréta Development of titanium-based composites by powder metallurgy (milling, pressing, sintering) and examination of their structure (CT, FIB SEM)
6 Zaghal Jawad A.T. active Dr. Benke Márton Formation of residual stress after vaious machining operations
7 Abdelkarim  Alaaldeen Abdallah Mohammed active Dr. Veres Zsolt Effect of melt flow columnar-equiaxed transition
7 Qasim Hadeer Waleed active Dr. Fiser Béla Molecular design and synthesis of “green’ polyurethanes
8 Chauhan Tanya active Dr. Németh Zoltán Application of modified clays in nutrient removal from waste water
9 Al-Mandalawi Mohammed Nabeel active Dr. Vanyorek László, Dr. Szabóné Dr. Kollár Mariann Preparation of Silicone Rubber/Graphene-Copper Nanowire Hybrid Nanocomposite for Pressure Sensor Application
9 Muhammed Hawkar Jalal active Dr. Török Tamás Experimental and numerical analysis of mechanical, physical and structural properties for a developed composite material
9 Shehab Mohammed Ahmed active Dr. Németh Zoltán Synthesis, characterization and functionalization of graphene composite nanostructure for adsorptive remediation of wastewater pollutants
9 Tihtih Mohammed active Dr. Kocserha István Investigation the effects of transition metal impurities (Fe, Cu, Co, Mn) on the major properties of the BaTiO3 ceramics
9 Zakiyya Hanna active Dr. Kékesi Tamás Selective recovery of zinc and iron from spent pickling liquors while regenerating the solution by ion exchange and electrowinning
Mai Duc Thuan Absolved Dr. Kállay András Investigation of multi-stage gasification for enhanced control of synthesis gas composition
Dinh Phi Truong Absolved Dr. Kovács Helga, Dr. Dobó Zsolt Behavior and treatment of metals in burning system during biomass combustion

Fokozatot szerzett magyar hallgatók névsora

Név Év Témavezető Kutatási téma
Tamási Kinga 2023 Dr. Marossy Kálmán, Dr. Zsoldos Gabriella Elasztomerekben alkalmazott adalékanyagok vizsgálata
Horváth Tibor 2023 Dr. Marossy Kálmán, Dr. Szabó Tamás A POLI(L-TEJSAV) SZINTÉZISE, A POLITEJSAV LÁNCOK KAPCSOLÁSA ÉS A TEJSAV TÁRSÍTÁSA 3-HIDROXIADAMANTÁN-1-KARBOXILSAV, 2-ETIL-2-HIDROXIVAJSAV, L-BORKŐSAV ÉS BOROSTYÁNKŐSAV KOMPONENSEKKEL
Hudák Henrietta 2023 Dr. Varga László Öntödei formázó- és maghomok-keverékek szilárdsági tulajdonságainak vizsgálata
Dr. Mikóné Mádi Laura Johanna 2023 Dr. Varga László Öntödei formázó és maghomok keverékek szilárdsági tulajdonságainak vizsgálata
Pethő Dániel 2023 Dr. Gácsi Zoltán Kerámia részecskékkel erősített nano-kompozitok fejlesztése
Rózsa Zsófia Borbála 2023 Dr. Szőri Milán Környezeti tényezők indukálta károsodások számítógépes vizsgálalta biológiai rendszerekben
Bortnyik Kornél 2023 Dr. Barkóczy Péter Eutektikus szövetelemek automatikus számítógépi képelemzése
Somlyai-Sipos László 2023 Dr. Baumli Péter, Dr. Czél Györgyné Fém nanoszemcsék előállítása, jellemzése, csökkentett olvadáspontú forraszanyagok fejlesztése céljábó
Angel Dávid Ádám 2022 Dr. Gácsi Zoltán, Dr. Benke Márton Nanorészecskékkel erősített forraszanyagok és kompozitok előállítás és szerkezetvizsgálata
Czagány Máté 2022 Dr. Baumli Péter, Dr. Kaptay György Nanoszerkezetű, többrétegű bevonatok fejlesztése és vizsgálata, különös tekintettel azok stabilitására
Reizer Edina 2022 Dr. Fiser Béla A biológiai relevanciával rendelkező policiklikus aromás szénhidrogének vizsgálata különös tekintettel a kéződési mechanizmusaira”
Sályi Zsolt 2022 Dr. Mertinger Valéria Vékonyréteg bevonatok fejlesztése acél alapanyagokon innovatív forrasztási technológiák

Fokozatot szerzett külföldi hallgatók névsora

Name Year Supervisor Title
Abdelfattah Mohamed Mostafa 2023 Dr. Kocserha István, Dr. Géber Róbert Production of Lightweight Concrete: Modeling and Assessment of Changes in Textures and Mineral Phases
Khine Ei Ei 2023 Dr. Kaptay György, Dr. Baumli Péter Synthesis of Metal Oxides Nanoparticles by Precipitation-Calcination Method and their Application for CO2 Capture from Air
Jamal Eldin Fadoul Mohammed Ibrahim 2023 Dr. Kocserha István Preparation of Innovative Thermal Insulation Building Materials Based on Zeolite-Poor Rock and Solid Wastes
Gerezgiher Alula Gebresas 2023 Dr. Szabó Tamás József   Development and Characterization of Natural Fiber/Nanon Filler Reinforced Biodegradable Polymer Composite
Udayakumar Mahitha 2023 Dr. Németh Zoltán Preparation, characterization and application of a new type of polyurethane based nanocomposite foam