Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola

Kapcsolat

Alapadatok

Intézmény: Miskolci Egyetem

Azonosító: 33

A doktori iskola neve: Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola

Város: Miskolc

Tudományterületi besorolása: műszaki tudományok

Tudományága: anyagtudományok és technológiák

Létesítésének éve: 2000

Képzés kezdetének éve: 1994

MAB minősítés határozat száma, kelte, érvényessége:

Megfelel 2018/7/XII/3/2/1188, 2018. VII. 20. , 2019. VII. 31.

Prof. Dr. Mertinger Valéria

DIT elnöke, egyetemi tanár

Elérhetőségek

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

DIT elnökhelyettese, egyetemi tanár

Elérhetőségek

Kissné Dr. Svéda Mária

DIT titkára, tudományos főmunkatárs

Elérhetőségek

Solczi Ágnes

Igazgatási ügyintéző

Elérhetőségek

Stumpf Éva

Mérnöktanár, Neptun ügyekkel megbízott

Elérhetőségek

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Dékáni Hivatal

Elérhetőségek