Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola

Doktori képzésről

A Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskolában – mint minden más doktori iskolában – a doktori képzés nappali, levelező vagy egyéni felkészülési formában folyhat, s eredményes lezárását az abszolutórium megszerzése bizonyítja. Abszolutórium birtokában kerülhet sor a doktori szigorlat letételére, az értekezés benyújtására ill. megvédésére. Ezek, valamint az egyéb feltételek (pl. nyelvismeret, publikáció stb.) sikeres teljesítése után kerülhet sor a doktori fokozat odaítélésére és a doktori oklevél átadására.

A Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola az alábbi tématerületeket fogja át:

 • Anyaginformatika
 • Fémek képlékenyalakítása
 • Fémtan, hőkezelés
 • Határfelületi- és nanotechnológiák
 • Kémiai folyamatok és technológiák
 • Kémiai metallurgia
 • Kerámiák és technológiák
 • Nagyhőmérsékletű berendezések és hőenergiagazdálkodás
 • Öntészet
 • Polmertechnológia
 • Űranyagtudomány és technológia

Az egyes tématerületeket bővebben a Doktori Iskola Tématerületek aloldala ismerteti.

A Doktori Iskola államilag támogatott és költségtérítéses formában indítja el a képzést. A felvételi eljárás menetéről, a felvételi követelményekről a honlapon a Felvételi eljárás oldalon kerül részletes bemutatásra.

A Doktori Iskola képzési terve megtekinthető a Képzési terv oldalon.

A doktori képzés szakaszai

A felvett hallgatónak a kutatómunkák teljesítése mellett számos tanulmányi kötelezettséget is teljesíteni kell.

A doktorandusz hallgatónak kutatómunkája eredményeiről minden félév végén kutatószeminárium keretében, míg a tanulmányairól vizsgák során kell számot adnia.

Kutatómunkájáért, vizsgaeredményeiért, publikációiért, stb. ún. kredit pontot kap, amelyből 240 pontot kell összegyűjteni a képzés végére.

A védésre bocsátás feltétele a szükséges krediteken kívül olyan két, rangos folyóirat cikk, amelynek első szerzője a PhD hallgató.

A doktori képzés két szakaszra osztható képzési és kutatási szakaszravalamint kutatási és disszertációs szakaszra. Az egyes féléveket tartalmazó szakaszokat a következőkben ismertetjük.

Képzési és kutatási szakasz

1. félév feladatai:

 • beiratkozás az 1. félévre;
 • munkaterv készítése;
 • tanulmányi ütemterv készítése;
 • tantárgy felvétele a NEPTUNBAN;
 • felvett tárgy(ak)vizsgateljesítése;
 • Kutatástan c. tárgy teljesítése;
 • Kutatószeminárium tartása;
 • félévzárás;

2. félév feladatai:

 • beiratkozás a 2. félévre;
 • tantárgy felvétele a NEPTUNBAN;
 • felvett tárgy(ak)vizsgateljesítése;
 • Kutatószeminárium tartása;
 • félévzárás;

3. félév feladatai:

 • beiratkozás a 3. félévre;
 • tantárgy felvétele a NEPTUNBAN;
 • felvett tárgy(ak)vizsgateljesítése;
 • Kutatószeminárium tartása;
 • félévzárás;

4. félév feladatai:

 • beiratkozás a 4. félévre;
 • KOMPLEX VIZSGA teljesítése
 • félévzárás;

Kutatási és disszertációs szakasz

5. félév feladatai:

 • beiratkozás az 5. félévre;
 • Kutatószeminárium tartása;
 • félévzárás;

6. félév feladatai:

 • beiratkozás a 6. félévre;
 • Kutatószeminárium tartása;
 • félévzárás;

7. félév feladatai:

 • beiratkozás a 7. félévre;
 • Kutatószeminárium tartása;
 • félévzárás;

8. félév feladatai:

 • műhelyvita;
 • Disszertáció és a tízisfüzet elkészítése;
 • PhD doktori védés;

A doktori képzésben a doktorandusz hallgató feladatairól további információk a képzési tájékoztató füzetben olvasható.