Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola

Tantárgyak

Kurzusok. Tématerületre szabva.

Az alábbi oldalon a 2023/24-es tanévben felvehető tárgyak részletei találhatók.

A tantárgyi dossziék megtalálhatók külön a dokumentumtárban is.

Általános információk

A képzési és kutatási szakaszban a doktoranduszoknak négy kötelező és két kötelezően teljesítendő fakultatív tárgyat kell teljesíteniük.

A Kutatástan címűt az első, a Tudományos adatbáziskezelés címűt a második félévben kell teljesíteni.

A kötelező tárgyakért 10  kredit/tárgy, a kötelezően teljesítendő fakultatív tárgyakért 2 kredit/tárgy jár.

Magyar nyelven oktatott tárgyak

Tantárgy megnevezése Tárgyjegyző  Félév (Őszi/Tavaszi)  Tantárgyi dosszié   NEPTUN kód
Anyaginformatika tématerület
Képelemzés  Dr. Gácsi Zoltán, egyetemi tanár   Tavaszi  MAKDAI1(L)  
Nem konvencionális számítási eljárások a képelemzésben  Dr. Barkóczy Péter, egyetemi tanár Tavaszi  MAKDAI2(L)  
Anizotrópia vizsgálatok  Dr. Benke Márton, egyetemi tanár Őszi  MAKDAI4(L)  
Tudományos adatbáziskezelés   Kissné Dr.Svéda Mária, tudományos főmunkatárs   Tavaszi MAKDAI5(L)  
Mesterséges intelligencia és anyagtudományi alkalmazásai Dr. Lukács Pál, adjunktus Őszi   MAKDAI6(L)
Fémek képlékenyalakítása tématerület
A képlékenyalakítás elmélete   Dr. Kovács Sándor adjunktus Őszi   MAKDFK1(L)  
Melegalakítás   Dr. Szűcs Máté tudományos munkatárs Tavaszi   MAKDFK2(L)  
Hideg képlékenyalakító eljárások   Dr. Szűcs Máté tudományos munkatárs Tavaszi   MAKDFK3(L)  
Fémtan, hőkezelés tématerület
Lézersugaras technológiák   Dr. Buza Gábor, c. egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi  MAKDFH1(L)  
Röntgendiffrakciós módszerek   Dr. Mertinger Valéria, egyetemi tanár   Tavaszi  MAKDFH2(L)  
Fémkompozitok   Dr. Gácsi Zoltán, egyetemi tanár Őszi MAKDFH3(L)  
Szilárd fázisú átalakulások  Dr. Benke Márton, egyetemi tanár   Őszi MAKDFH4(L)  
Kristályosodás  Dr. Veres Zsolt, egyetemi docens  Őszi MAKDFH5(L)  
Határfelületi- és nanotechnológiák tématerület
Kutatástan Dr. Kaptay György, egyetemi tanár   Őszi   MAKDHN1(L) 
Anyagok térfogati és határfelületi egyensúlya   Dr. Kaptay György, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi   MAKDHN2(L) 
Nanotechnológiák   Dr. Baumli Péter, egyetemi tanár Őszi   MAKDHN3(L) 
Kémiai folyamatok és technológiák tématerület
Szorpció és katalízis Dr. Lakatos János, egyetemi docens Őszi/Tavaszi  MAKDKF2(L)  
Elméleti kémia módszerek alkalmazása ipari folyamatokhoz  Dr. Viskolcz Béla, egyetemi tanár  Őszi/Tavaszi  MAKDKF4(L)  
Adatelemzés  Dr. Bánhidi Olivér, címzetes egyetemi tanár  Őszi/Tavaszi  MAKDKF5(L)  
Válogatott fejezetek a szerves kémiai technológiákból Dr. Fejes Zsolt, egyetemi docens Tavaszi  MAKDKF6(L)
Ab initio számítások alkalmazásai Dr. Szőri Milán, egyetemi tanár Tavaszi  MAKDKF8
Kémiai Metallurgia tématerület
Felülettechnológiák Dr. Török Tamás, egyetemi tanár   Tavaszi   MAKDKM1(L)
Kémiai metallurgia I.  Dr. Török Tamás, egyetemi tanár   Tavaszi   MAKDKM2(L)
Kémiai metallurgia II. Dr. Kékesi Tamás, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi   MAKDKM3(L)
Fémkinyerés és tisztítás elmélete   Dr. Kékesi Tamás, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi   MAKDKM4(L)
Kémiai metallurgia elméleti alapjai   Dr. Kékesi Tamás, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi   MAKDKM5(L)
Kerámiák és technológiáik tématerület
Kerámiák mechanikája és technológiája Dr. Kocserha István, egyetemi docens Őszi  MAKDKE1(L)  
Építőanyagok, szilikátok, üvegek  Dr. Kocserha István, egyetemi docens Őszi  MAKDKE2(L)  
Nagyhőmérsékletű berendezések és hőenergiagazdálkodás tématerület
Égés- és gázosításelmélet Dr. Palotás Árpád Bence, egyetemi tanár Őszi/Tavaszi MAKDEN1(L)
Transzportfolyamatok  Dr. Lukács Pál, adjunktus   Őszi/Tavaszi  MAKDEN2(L)  
Tűzálló anyagok vizsgálati módszerei Dr. Póliska Csaba, egyetemi docens   Őszi/Tavaszi  MAKDEN3(L)  
Öntészet tématerület
Öntészeti folyamatok szimulációja Dr. Molnár Dániel, egyetemi docens Őszi/Tavaszi MAKDÖN1(L)
Nyomásos öntés   Dr. Dúl Jenő, c. egyetemi tanár  Őszi/Tavaszi MAKDÖN2(L)
Öntödei formázóanyagok és technológiák   Dr. Varga László, egyetemi docens   Őszi/Tavaszi MAKDÖN3(L)
Fémöntészeti ötvözetek és technológiák   Dr. Fegyverneki György, egyetemi docens   Őszi MAKDÖN4(L)
Öntöttvas elmélet   Dr. Diószegi Attila, c. egyetemi tanár   Tavaszi MAKDÖN5(L)
Polimertechnológia tématerület
Polimerek fizikája  Dr. Marossy Kálmán, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi  MAKDPO1(L)  
PVC anyag-ismeret  Dr. Marossy Kálmán, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi  MAKDPO2(L)  
Műanyagfeldolgozás reológiája  Dr. Czél György, egyetemi tanár Őszi MAKDPO3(L)  
Bevezetés a polimerek kémiájába  Dr. Szabó Tamás, egyetemi docens  Őszi/Tavaszi  MAKDPO4(L)  
Műanyagok feldolgozás technológiája  Dr. Belina Károly, egyetemi tanár  Őszi MAKDPO5(L)  
Űranyag tudomány és technológia tématerület
Űranyagtudomány Dr. Bárczy Pál, professor emeritus Tavaszi MAKDUT1(L)
Numerikus szimulációs eljárások  Dr. Barkóczy Péter, egyetemi docens   Őszi MAKDUT2(L)

Angol nyelven oktatott tárgyak

Name of course  Lecturer Semester Course Description NEPTUN code
Materials informatics
Non conventional computation in image analysis Prof. Dr. Barkóczy Péter Spring MAKDAI2EN
Anisotropy examinations Prof. Dr. Benke Márton Fall MAKDAI4EN
Scientific database management Kissné Dr. Svéda Mária Spring MAKDAI5EN
Artificial intelligence and material science application  Dr. Tóth-Lukács Pál Fall MAKDAI6EN
Plastic deformation of metals
Theory of metal forming Dr. Kovács Sándor Fall MAKDFK1EN
Hot forming Dr. Szűcs Máté Spring MAKDFK2EN
Cold Metalforming Processes Dr. Szűcs Máté Spring MAKDFK3EN
Modelling in crystal plasticity Prof. Dr. László S. Tóth Spring MAKDFK4EN
Materials behavior and modeling Dr. Alexis Rusinek Spring/Fall MAKDFK5EN
Physical metallurgy and heat treatment
X-ray diffraction methods Prof. Dr. Mertinger Valéria Spring MAKDFH2EN
Metal Matrix Composites Prof. Dr. Gácsi Zoltán, Dr. Gergely Gréta Fall MAKDFH3EN
Solide State tansformation Prof. Dr. Benke Márton Fall MAKDFH4EN
Solidification Dr. Veres Zsolt Fall MAKDFH5EN
 Electron microscopy: a powerful tool for understanding the operating mechanisms of deformation Dr. habil. Antoine Guitton Spring MAKDFH6EN
Interfacial phenomena and nano-technology
Art of Doing Science Prof. Dr. Kaptay György Fall MAKDHN1EN
Bulk and Interfacial Equilibrium of Materials Prof. Dr. Kaptay György Spring/Fall MAKDHN2EN
Nanotechnology Prof. Dr. Baumli Péter Fall MAKDHN3EN
Chemical processes and technologies
Sorption and catalysis Dr. Lakatos János Spring/Fall MAKDKF2EN
Application of Theoretical Chemistry Methods for Industrial Processes Prof. Dr. Viskolcz Béla Spring/Fall MAKDKF4EN
Data Analysis Dr. Bánhidi Olivér Spring/Fall MAKDKF5EN
Selected topics of organic chemical technologies Dr. Fejes Zsolt Spring MAKDKF6EN
Molecular Engineering Dr. Fiser Béla Spring/Fall MAKDKF7EN
Practical ab initio calculations Prof. Dr. Szőri Milán Spring MAKDKF8EN
Chemically Metallurgy
Surface technologies Prof. Dr. Török Tamás Spring/Fall MAKDKM1EN
Chemical Metallurgy-I Prof. Dr. Török Tamás Spring MAKDKM2EN
Chemical Metallurgy-II Prof. Dr. Kékesi Tamás Spring/Fall MAKDKM3EN
Processes of Metal Extraction and Refining Prof. Dr. Kékesi Tamás Spring/Fall MAKDKM4EN
Theoretical Fundamentals of Chemical Metallurgy Prof. Dr. Kékesi Tamás Spring/Fall MAKDKM5EN
Ceramics and their technologies
Mechanics and Processing of Ceramics Dr. Kocserha István Fall MAKDKE1EN
Constructional materials, silicates and glasses Dr. Kocserha István Fall MAKDKE2EN
High temperature equipment and heat energy utilization
Combustion Theory and Gasification Theory Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Spring/Fall MAKDEN1EN
Transport processes Dr. Tóth Pál Spring/Fall MAKDEN2EN
Test methods for refractory materials Dr. Póliska Csaba Spring/Fall MAKDEN3EN
Foundry Engineering
Theoretical basics and simulation of foundry processes Dr. Molnár Dániel Spring/Fall MAKDÖN1EN
Polymer technology
Physics of Polymers Dr. Marossy Kálmán prof. emeritus Spring/Fall MAKDPO1EN
PVC materials Dr. Marossy Kálmán prof. emeritus Spring/Fall MAKDPO2EN
Rheology of Polymers Prof. Dr. Czél György Fall MAKDPO3EN
Introduction to the Chemistry of Polymers Dr. Szabó Tamás Spring/Fall MAKDPO4EN
Plastics Processing Technology Prof. Dr. Belina Károly Fall MAKDPO5EN
Space materials and technology
Flight hardware materials Dr. Bárczy Pál prof.emeritus Spring/Fall MAKDUT3EN