Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola

Szervezeti felépítés

Prof. Dr. Mertinger Valéria az MTA doktora, egyetemi tanár ​

A doktori iskola vezetője

A doktori iskola törzstagjai

 • Prof. Dr. Barkóczy Péter (1976) PhD (2004, anyagtudomány), habilitált (2021), egyetemi tanár (ME)
 • Prof. Dr. Baumli Péter (1976)PhD (2009, anyagtudomány), habilitált (2021), egyetemi tanár (ME)
 • Prof. Dr. Benke Márton (1981)PhD (2010, anyagtudomány), habilitált (2021), egyetemi docens (ME)
 • Prof. Dr. Czél György (1962)PhD (1998, anyagtudomány, habilitált (2017) egyetemi tanár (ME)
 • Prof. em. Dr. Gácsi Zoltán (1951)MTA doktora (2004, műszaki tudomány), professor emeritus (ME)
 • Prof. Dr. Hernádi Klára (1960)MTA doktora (2004, kémiai tudományok), egyetemi tanár (ME)
 • Prof. Dr. Kaptay György (1960)MTA rendes tagja (2022), egyetemi tanár (ME)
 • Prof. Dr. Kékesi Tamás (1960)MTA doktora (2006, műszaki tudomány), egyetemi tanár (ME)
 • Prof. em. Dr. Marossy Kálmán (1949)PhD (1998, kémiai tudományok), habilitált (2004), professor emeritus (ME)
 • Prof. Dr. Mertinger Valéria (1966)MTA doktora (2018, anyagtudomány), egyetemi tanár (ME).
 • Prof. Dr. Nagy Miklós (1976)PhD (2005, kémiai tudományok), habilitált (2017), egyetemi docens (ME)
 • Prof. Dr. Palotás Árpád Bence (1966)MTA doktora (2018, anyagtudomány), egyetemi tanár (ME)
 • Prof. Dr. Szőri Milán (1980)PhD (2009, kémiai tudományok), habilitált (2021), egyetemi docens (ME)
 • Prof. Dr. Török Tamás (1951)MTA doktora (2007, műszaki tudomány), professor emeritus (ME)
 • Prof. Dr. Viskolcz Béla (1967)CSc (1998, kémiai tudományok), habilitált (2015) egyetemi tanár (ME)
 

Tudományági Doktori Tanács

Elnök:  Prof. Dr. Mertinger Valéria egyetemi tanár (DSc)

Elnökhelyettes:  Prof. Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi tanár (DSc)

Szavazati jogú egyetemi tagok

Prof. Dr. Gácsi Zoltán professor emeritus (DSc)

Prof. Dr. Kaptay György egyetemi tanár (DSc, MTA rendes tagja)

Prof. Dr. Viskolcz Béla egyetemi tanár (CSc, habil.) 

Szavazati jogú külső tagok

Prof. Dr. Beke Dezső professor emeritus (DSc)

Prof. Dr. Belina Károly egyetemi tanár (PhD)

Prof. Dr. Szabó Péter János egyetemi tanár (DSc)

1 fő szavazati jogú doktorandusz

Gerzsenyi Tímea

Tanulmányi Bizottság

Elnök: Prof. Dr. Benke Márton egyetemi tanár
Tagok: Kissné Dr. Svéda Mária tudományos főmunkatárs
1 fő doktorandusz: Kazup Ágota
Balázsdi-Szabó Gabriella, tanulmányi ügyekkel foglalkozó munkatárs
Solczi Ágnes, külföldi hallgatókkal foglalkozó munkatárs