Energia-, Kerámia- és Polimertechnológiai Intézet

Kutatás

Kutatási kompetenciák

Energiatechnológiák

A hagyományos és alternatív energiahordozók komplex tüzeléstechnikai vizsgálata és a tüzelőberendezések energetikai racionalizálása mellett foglalkozunk pirolizálással, biogáz előállítással, szintézisgáz felhasználásának vizsgálatával, valamint hulladékgazdálkodással is.

 • Tüzelhetőségi feltételek, fűtőérték és égési maradékok komplex tüzeléstechnikai vizsgálata többek között különféle biomasszák, fás- és lágyszárú szárú növények, háztartási- és mezőgazdasági hulladékok, papíripari hulladékból készült brikett, meddőből kinyert szén esetén.
 • Műanyag pirolízis – folyékony üzemanyag gyártás, valamint pirolitikus lehetőségek vizsgálata.
 • Biogáz előállítása és tisztítása ipari melléktermékekből.
 • Hidrogénező reaktor fejlesztés szintézisgáz felhasználás hatékonyság-növelésére.
 • Hulladékgazdálkodási rendszer elemzése, és a lerakásra kerülő hulladék minimalizálási lehetőségének vizsgálata
 • Alternatív energiahordozók (biomasszák, hulladékok) energetikai hasznosítási feltételeinek kidolgozása, korszerű alternatív energiaforrás laboratóriumi mennyiségben történő előállítása, lakossági méretű valóságos tüzelőberendezésben való tesztelése.
 • Technológiai folyamatok és berendezések biztonságtechnikai szakvéleményezése, kockázatelemzése, fejlesztése.
 • Tüzelő berendezések energetikai racionalizálása, hatékonyságának növelése.
 • Tüzelőanyag váltására vonatkozó kutatás
 • Gépi látás és tanulás, mérési adatgyűjtő és adatfeldolgozó rendszerek fejlesztése.

Kerámia- és szilikáttechnológiák

A kerámiaiparban és a szilikátiparban (tégla, cserép, üveg, beton, tűzállóanyagok és műszaki kerámiák) alkalmazott nyersanyagok, késztermék, valamint a hozzájuk tartozó gyártástechnológiák vizsgálata, kutatása, fejlesztése, valamint optimalizálása.

 • Kerámia, szilikát és kompozit anyagok gyártástechnológia- és termékfejlesztése
 • Széleskörű és komplex alapanyag, termék és szerkezetvizsgálatok
 • Szilikátiparban alkalmazott kötőanyag vizsgálatok
 • Anyag- és termékfejlesztés, tönkremeneteli hibaokfeltárás
 • Alapanyagok fizikai, kémiai, mechanikai és olvadási jellemzőinek meghatározása
 • Hagyományos és innovatív építőanyagok fejlesztése
 • Egyedi receptúrák, keverékek kidolgozása és tesztelése
 • Másodlagos nyersanyagokkerámiaipari hasznosíthatóságának vizsgálata
 • Kerámia habszerkezetű szigetelőanyagok tervezése és fejlesztése
 • Gyártástervezés és -támogatás, üzemi gyártási kísérletek támogatása, kooperációs tervezése
 • Technológiai problémák elemzése, optimális technológiai paraméterek meghatározása
 • Prototípusok készítése 3D nyomtatással (kerámia és polimer alapanyagokból)

Polimertechnológiák

A szakterület felöleli a polimer rendszerek tervezésétől kezdődően a kompaundálás és feldolgozási technológiákat, adalékrendszereket, illetve szerkezet tulajdonság összefüggések tervezését és vizsgálatát. Rendelkezésre állunk szimulációs, valamint konzultációs és szaktanácsadás területeken, továbbá anyagvizsgálat validálás és reklamációkezelés támogatása területeken.

 • Mesterséges, -természetes (fa, papír) és biodegradábilis polimerek széleskörű és komplex anyag- és szerkezetvizsgálatai
 • Anyagok, receptúrák tervezése és értékelése, reklamációkezelésben segítségnyújtás
 • Termékek tönkremenetel és tönkremeneteli hibaokok feltárása
 • Termelésben fellépő problémák kiküszöbölése, megoldása
 • Fröccsöntési folyamatok modellezése és szimulációja
 • Polimerek mechanikai és termomechanikai vizsgálata
 • Ragasztások, ragasztóanyagok vizsgálata
 • Polimerek feldolgozása, feldolgozógépekkel
 • Polimer feldolgozási folyamatok értékelése, tanácsadás
 • Bevonatok, festékek, festett, illetve bevonatolt polimer termékek vizsgálatai és minősítése
 • Polimertechnológiákhoz kapcsolódó oktatások

Minőségügy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Laborok és eszközök