Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Államvizsga infók

A Záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók

A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. fejezet Tanulmányi és vizsgaszabályzat Anyag- és Vegyészmérnöki Karra vonatkozó melléklete alapján
( 26. §.)

Az Anyag- és Vegyészmérnöki Karon a záróvizsga időszak minden év december vagy január és/vagy június hónapja. A pót-záróvizsga időszakot a kar dékánja írhat ki.

 1. A záróvizsga menete:

 • A záróvizsgán a jelölt a Záróvizsga Bizottság előtt védi meg Diplomamunkáját/ Szakdolgozatát, és a védés után a Diplomamunkához/ Szakdolgozathoz kötődően szakmai ismereteiről szóban vizsgát tesz. A záróvizsga szóbeli részén is legalább elégséges értékelést kell elérni a sikeres záróvizsgához.

 • A Bsc képzés záróvizsgájának ajánlott időtartama 30 perc, melyből a Hallgatónak 15 perc áll rendelkezésére a Szakdolgozat védésére, 15 perc az szakmai kérdések megválaszolására.

 • Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar MSc képzéseinek tanterve a projektorientált szemléletmód kialakítását alapozza meg. Emiatt a Záróvizsga Bizottságnak az MSc képzés záróvizsgáján törekedni kell arra, hogy a rendelkezésre álló 45 percből a Hallgatónak legalább 20 perc álljon rendelkezésre a Diplomamunka védésére és a diplomamunkával kapcsolatos kérdések megvitatására, illetve a fennmaradó 25 perc a Diplomamunkához köthető szakmai ismeretek számonkérésére.

 • A vizsgázóknak 60 perc áll felkészülni a szóbeli záróvizsgára
 • A záróvizsga szóbeli részének időtartama:
  • MSc képzésen 45 perc: 20 perc a diplomavédés és 25 perc a tételek alapján történő beszámolás
  • BSc képzésen 30 perc: 15 perc áll rendelkezésre a szakdolgozat védésére és 15 perc a tételekkel kapcsolatos kérdések megválaszolására.
 • A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:
  • MSc képzésen

                                                                                                                  Átlag = (SZV + D + OÁ) / 3

ahol D: a Diplomamunka védés eredménye, SZV: a Záróvizsga szóbeli részének eredménye, ÓÁ: az oklevél mellékeltben szereplő tantárgyak  eredményeinek átlaga

  • BSc képzésen

Átlag = (SZV + SZD + OÁ) / 3

   ahol SZV: a záróvizsga szóbeli részének eredménye, SZD: a Szakdologzat védés eredménye, ÓÁ: az oklevél mellékeltben szereplő tantárgyak eredményeinek átlaga