Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Képzéseink - MSc

Anyagmérnöki mesterszak

Olyan mérnökök képzése a cél, akik az anyagok (például fémek és ötvözeteik, kerámiák és szilikátok, polimerek és műanyagok) szerkezetével, tulajdonságaival, viselkedésével foglalkozó alaptudományokban szerzett ismereteik birtokában képesek a technológiák tervezésére, működtetésére, kutatási-fejlesztési feladatok ellátására. Minden mesterjelölt szakirányt (Szilikátmérnöki-, Polimermérnöki-, Vegyipari-technológiai- vagy Fenntartható energetikai specializációt) és kiegészítő szakirányt (Anyagvizsgálati és nanotechnológiai-, Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási-, Minőségirányítási- vagy Archeometallurgiai kiegészítő specializációt) választhat tanulmányai során.

A legfontosabb információkat az alábbi linkeken érheted el:

  • A képzés felvételi követelményeit megtalálod a felvi.hu oldalon.

Kohómérnöki mesterszak

A képzésben részt vevő hallgatók a fémipari technológiák, a fémelőállítás, a fémhulladékok feldolgozása, a képlékeny alakítás és az öntészet korszerű ismereteit sajátítják el. A kohómérnök mesterfokú diplomások képesek a fémes alapanyagok és a fémtartalmú hulladékok felhasználásával fémeket és ötvözeteket előállítani, valamint a felhasználó ipar által előírt tulajdonságú, alakú és méretű termékké feldolgozni. Minden mesterjelölt szakirányt (Öntészeti-, Hőkezelő és képlékenyalakító-, Metallurgiai- vagy Fenntartható energetikai specializációt) és kiegészítő szakirányt (Anyagvizsgálati és nanotechnológiai-, Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási-, Minőségirányítási- vagy Archeometallurgiai kiegészítő specializációt) választhat tanulmányai során.

A legfontosabb információkat az alábbi linkeken érheted el:

  • A képzés felvételi követelményeit megtalálod a felvi.hu oldalon.

Vegyészmérnöki mesterszak

A képzés célja olyan vegyészmérnökök képzése, akik képesek a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; vegyipari és kémiai technológiák, eljárások és új anyagok kifejlesztésére, a technológiai folyamatok energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a szakterület kutatási, fejlesztési, tervezési és innovációs feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására.

A legfontosabb információkat az alábbi linkeken érheted el:

  • A képzés felvételi követelményeit megtalálod a felvi.hu oldalon.
 

Űrmérnöki mesterszak

Hamarosan választható képzésünk.

Hallgatói tájékoztatót a Letöltések/Tájékoztatók menüpontban találsz!