Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlatra vonatkozó előírások:

  • A hallgatók a tantervi követelményeknek megfelelően kötelesek szakmai gyakorlaton, vagy szakmai gyakorlatokon részt venni függetlenül a nappali vagy levelező munkarendben folyó képzési formától.
  • A kar a BSc tantervei szerint a hallgató négy szemeszter lehallgatása után négy hetes szakmai gyakorlaton, hat szemeszter lehallgatása után ismét négy hetes szakmai záró gyakorlaton kell, részt vegyen. A záró gyakorlatot ipari vállalatnál, a szakdolgozat tématerületének megfelelő szakterületen kell letölteni. Különleges esetben lehetővé válik a szakmai gyakorlat tanszéken történő végzése is, de ekkor a szakdolgozat témája tanszéki kutatáshoz kell kapcsolódjon.
  • A MSc tanterveinek első éve után a hallgató szakirányos szakmai gyakorlatra kötelezett. A képzésének utolsó félévében a hallgató a diplomamunka készítése közben záró gyakorlatot végez. A záró gyakorlat két hét időtartamú, amit ipari vállalatnál a diploma tématerületének megfelelő szakterületen kell igazoltan letölteni. Különleges esetben lehetővé válik a szakmai gyakorlat tanszéken történő letöltése, de ekkor a diplomamunka, vagy szakdolgozat témája tanszéki kutatáshoz kell, kapcsolódjo
  • A gyakorlatok helyét, a feladatok meghatározását, a teljesítés ellenőrzését és igazolását a szakvezető tanszékek kötelesek elvégezni.
  • A szakmai gyakorlat elvégzésének tényét az ipari partner (kivételes esetben a szaktanszék) köteles írásban igazolni a szervező szakirányos tanszékek felé.
  • Levelező munkarendben lehetőség van a hallgató munkahelyén igazoltatni a szakmai gyakorlat elvégzését, de csak abban az esetben, hogyha a hallgató napi tevékenysége a képzési célhoz kapcsolható.
  • A szakmai gyakorlat mulasztása esetén, a tanterven előírt gyakorlatot a legközelebbi gyakorlati időszakban kell teljesíteni. Az oktatási év során nyári időszakban legfeljebb két szakmai gyakorlat teljesíthető, egymás után. Az ismételt vagy nem teljesített szakmai gyakorlatok pótlását a tanulmányi referens engedélyezi. A szakmai gyakorlatok ismételt megszervezése minden esetben a szakirányos tanszékek feladata.
  • A szakmai gyakorlatok pótlása díjköteles.