Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Vegyészmérnök MSc - Anyagtudományi specializáció

Vegyészmérnök MSc 

Anyagtudományi specializáció mintatanterv 2022-től

Tárgy típusa félév NEPTUN kód Tárgynév HU Kr SZ óraszám nappali óraszám levelező
E GY L E GY L
Törzsanyag 1/T MAKMKT301VM(L) Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése 2 K 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 1/T MAKKEM301VM(L) Komplex és fémorganikus kémia 2 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 1/T GEMAN141M(L) Matematika MSc-Differenciálegyenletek 3 K 2 1 0 10 5 0
Törzsanyag 1/T MAKKEM302VM(L) Szerves kémia 4 K 3 0 0 15 0 0
Törzsanyag 1/T GEFIT051M(L) Modern fizika vegyészmérnököknek 3 K 3 0 0 15 0 0
Törzsanyag 1/T MAKPOL301VM(L) Hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek 4 K 2 0 1 10 0 5
Törzsanyag 1/T MAKKEM303VM(L) Folyamatok tervezése és irányítása 4 GY 2 0 2 10 0 10
specializáción kötelező 1/T MAKFKT353VM(L) Nanotechnológia 3 GY 2 0 0 10 0 5
Szabadon választott 1/T Szabadon választott 1. 2 B 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 1/T MAKKEM320VM(L) Önálló feladat I. 3 B 0 0 4 0 0 4
Összesen 1.félév 30 20 1 7 100 5 24
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM305VM(L) Vegyipari optimalizálás 3 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM306VM(L) Anyagvizsgálati analitikai módszerek 4 GY 2 0 2 10 0 10
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM307VM(L) Fizikai kémia és kémiai anyagszerkezettan 5 K 5 0 0 25 0 0
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM308VM(L) Környezetbarát és katalitikus folyamatok 5 K 3 0 1 15 0 5
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM309VM(L) Szerves vegyipari technológiák 2. 5 GY 2 0 2 10 0 10
specializáción kötelező 1/Ő MAKKEM314VM(L) Biológiai és biomimetikus anyagok 3 GY 2 0 0 10 0 0
specializáción kötelező 1/Ő GEFIT052M(L) A sugárzás kölcsönhatása az anyaggal 3 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM321VM(L) Önálló feladat II. 3 B 0 0 4 0 0 20
Összesen 2. félév 31 18 0 9 90 0 45
Törzsanyag 2/T GEVGT812M(L) Vegyipari termelésirányítás 2 K 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/T MAKMET300VM(L) Projekt menedzsment 2 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/T MAKKEM310VM(L) Biológia, biotechnológia 3 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/T MAKKEM311VM(L) Számításos kémia 3 K 2 1 0 10 5 0
specializáción kötelező 2/T MAKPOL302VM(L) Gélek 2 K 2 0 0 10 0 0
specializáción kötelező 2/T MAKPOL303VM(L) Polimerkeverékek és kompozitok 3 K 2 0 0 10 0 0
Szabadon választott 2/T Szabadon választott 2. 2 B 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/T MAKKEM322VM(L) Diplomamunka I.* 15 B 0 1 0 0 5 0
Törzsanyag 2/T MAKKEM324VM(L) MSc nyári gyakorlat 0 B 0 40 0 0 160 0
Összesen 3. félév 32 14 42 0 70 170 0
Törzsanyag 2/Ő MAKMKT302VM(L) Minőségirányítás 2 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/Ő MAKPOL264VM(L) Szellemi tulajdon védelme 2 GY 2 0 0 10 0 0
specializáción kötelező 2/Ő MAKKSZ301VM(L) Pórusos anyagok 3 K 2 0 0 10 0 0
specializáción kötelező 2/Ő MAKKSZ302VM(L) Komplex anyagtudományi feladatok labor 3 GY 0 0 4 0 0 20
Szabadon választott 2/Ő Szabadon választott 3. 2 B 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/Ő MAKKEM323VM(L) Diplomamunka II.* 15 B 0 1 0 0 5 0
Összesen 4.félév 27 8 1 4 40 5 20
Mindösszesen 120 60 44 20 300 180 89