Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Anyagmérnök BSc - Fémtechnológiák specializáció

Anyagmérnök BSc 

Fémtechnológiák specializáció mintatanterv 2022-től

Tárgy típusa félév NEPTUN kód Tárgynév HU Kr SZ óraszám nappali óraszám levelező  előkövetelmény
E GY E GY
T 1 GEAGT104-B(L) Ábrázoló geometria 3 GY 0 3 0 15  
T 1 MAKKEM218VB(L) Általános kémia 4 K 2 2 10 10  
T 1 MAKFKT120B(L) Anyagok szerkezete 4 K 2 2 10 10  
T 1 MAKPOL227B(L) Anyagvizsgálat 4 K 2 2 10 10  
T 1 GEFIT051B(L) Fizika alapjai 2 GY 0 2 0 10  
T 1 MAKETT120B(L) Informatika anyagmérnököknek 2 GY 0 2 0 10  
T 1 AJPJT11KO1NB/  AJPJT11KO1LB Jogi alapismeretek 2 GY 2 0 10 0  
T 1 GEMAN011B(L) Matematika I. 6 K 3 3 15 15  
T 1 MAKFKT121B(L) Hétköznapi anyagismeret 2 B 2 0 10 0  
T 1 ETTES1AK1/ETTESMME1 Testnevelés 0 A 0 2      
T 1   Idegennyelv I. 0 GY 0 2      
    összesen 1. félév   29   13 20 65 80  
T 2 MAKETT301B(L) Energiafelszabadítás- és átalakítás 2 K 2 0 10 0  
T 2 GEFIT056B(L) Fizika I. 4 K 2 2 10 10 Fizika alapjai GEFIT051B(L)
T 2 MAKKEM222-17-B(L) Fizikai kémia 5 K 2 3 10 15 Általános kémia MAKKEM218VB(L)
T 2 GEGET224B(L) Géprajz, gépelemek 4 K 2 2 10 10 Ábrázoló geometria GEAGT104-B(L)
T 2 MAKETT121B(L) Hőátadási számítások 2 GY 0 2 0 10  
T 2 MAKFKT101-22-B(L) Anyagszerkezeti vizsgálat 4 K 2 2 10 10 Anyagok szerkezete MAKFKT120B(L)
T 2 GEMAN012B(L) Matematika II. 6 K 3 3 15 15 Matematika I. GEMAN011B(L)
T 2 ETTES2AK1/ETTESMME2 Testnevelés 0 A 0 2      
T 2   Idegennyelv II. 0 GY 0 2      
SZV 2   Szabadon választott I.  2 B 2 0 10 0  
    összesen 1. félév   29   13 20 65 80  
T 3 MAKFKT225-22-B Fémtan  6 K 3 3 15 15  
T 3 MAKETT302-22-B Kemencék és tüzelőberendezéseik 4 K 2 2 10 10 Energiafelszabadítás és -átalakítás MAKETT301B(L)
T 3 MAKKSZ218-22-B Kerámiatan 6 K 3 3 15 15  
T 3 GEMET266B Mechanika 4 K 2 2 10 10  
T 3 MAKPOL228-22-B Polimertan  6 K 3 3 15 15  
T 3 MAKÖNT120B CAD  3 GY 0 3 0 15 Géprajz, gépelemek  GEGET224B(L)
T 3 ETTES1AK2/ETTESMME3 Testnevelés 0 A 0 2      
T 3   Idegennyelv III. 0 GY 0 2      
    összesen 3. félév   29   13 20 65 80  
T 4 MAKFKT105B(L) Mérnöki számítások 3 GY 1 2 5 10  
T 4 MAKKSZ219-22-B(L) Portechnológiák 3 K 2 1 10 5  
T 4 MAKMKT214-17-B(L) Minőségügy 2 K 2 0 10 0  
T 4 MAKFKT122B(L) Nano és űranyagok 3 K 3 0 15 0  
SPEC 4 MAKFKT303-22-B(L) Öntött ötvözetek fémtana 4 GY 2 2 10 10 Fémtan  MAKFKT225-22-B(L)
SPEC 4 MAKÖNT124B(L) Forma és magkészítés 3 K 2 1 10 5 fizikai kémia MAKKEM222-17-B(L)
SPEC 4 MAKÖNT006-22-B(L) Általános öntészet 3 K 2 1 10 5 fizikai kémia MAKKEM222-17-B(L)
SPEC 4 MAKFKT123B(L) Felületkezelés és bevonatok 4 GY 2 2 10 10 Általános kémia MAKKEM218VB(L)
SPEC 4 MAKMET121-22-B(L) Könnyűfém ötvözetek metallurgiája 3 K 2 1 10 5  
SPEC 4 MAKMET256B(L) Vas- és Acélmetallurgia 3 K 2 1 10 5  
T 4   Idegennyelv IV. 0 GY 0 2      
SZV 4   Szabadon választott II. 2 B 2 0 10 0  
    összesen 4. félév   33   22 13 110 55  
T 5 MAKKEM231B(L) Analitikai kémia 4 K 2 2 10 10 Általános kémia MAKKEM218VB(L)
T 5 MAKKSZ241B(L) Elektrotechnika-ipari méréstechnika 4 K 2 2 10 10  
T 5 MAKETT304-22-B(L) Hulladékhasznosítás 3 GY 1 2 5 10  
T 5 MAKFKT104B(L) Különleges anyagok 2 B 2 0 10 0  
SPEC 5 MAKÖNT123B(L) Aluminium öntészet 3 K 2 1 10 5 Általános öntészet MAKÖNT006-22-B(L)
SPEC 5 MAKMET123B(L) Szekunder acélmetallurgia és folyamatos acélöntés 2 K 2 0 10 0  
SPEC 5 MAKÖNT125B(L) Nyomásos és kokilla öntés 4 K 2 2 10 10 Általános öntészet MAKÖNT006-22-B(L)
T 5 MAKÖNT126-22-B(L) Additív technológiák  4 GY 2 2 10 10 fizikai kémia MAKKEM222-17-B(L)
SZV 5   Szabadon választott III. 2 B 2 0 10 0  
T 5 MAKDH207B(L) Nyári szakmai gyakorlat 0 B 0 40 0 160  
    összesen 5. félév   28   17 51 85 215  
T 6 MAKFKT128-22-B(L) Fémes szerkezeti anyagok  4 K 2 2 10 10 Fémtan  MAKFKT225-22-B(L)
T 6 MAKÖNT121-22-B(L) Automatizálás 3 GY 1 2 5 10 Elektrotechnika-ipari méréstechnika MAKKSZ241B(L)
T 6 MAKETT124B(L) Környezetvédelem 2 K 2 0 10 0 Energiafelszabadítás és -átalakítás MAKETT301B(L)
T 6 MAKMKT215VB(L) Menedzsment és vállalkozási ismeretek 2 K 2 0 10 0  
SPEC 6 MAKFKT125B(L) Térfogatalakító eljárások és gépi berendezéseik 4 GY 2 2 10 10 Fémtan  MAKFKT225-22-B(L)
SPEC 6 MAKFKT126B(L) Vasötvözetek hőkezelése 4 K 2 2 10 10 Fémtan  MAKFKT225-22-B(L)
SPEC 6 MAKFKT127B(L) Színes- és könnyűfémek hőkezelése 4 K 2 2 10 10 Fémtan  MAKFKT225-22-B(L)
SPEC 6 MAKÖNT127B(L) Vasöntészet 3 K 2 1 10 5 Általános öntészet MAKÖNT006-22-B(L)
SPEC 6 MAKMET120-22-B(L) Hengerlés 3 K 2 1 10 5  
SZV 6   Szabadon választott IV. 2 B 2 0 10 0  
    összesen 6. félév   31 0 19 12 95 60  
T 7 MAKETT293B(L) Energiatárolás 2 K 2 0 10 0  
T 7 MAKMET124B(L) Mérnöki kommunikáció 2 GY 0 2 0 10  
T 7 MAKFKT112-22-B(L) Mérések megfelelősége 3 GY 0 3 0 15  
SPEC 7 MAKÖNT128-22-B(L) Technológiai szimuláció 4 GY 1 3 5 15  
SPEC 7 MAKFKT118-22-B(L) Ipari esettanulmányok 3 B 0 3 0 15  
T 7 MAKDH210B(L) Szakdolgozat 15 GY 0 15 0 75  
T 7 MAKDH209-17-B(L) Bsc Zárógyakorlat 0 B 0 40 0 160  
SZV 7   Szabadon választott V. 2 B 2 0 10 0  
    összesen 7. félév   31 0 5 66 25 290  
    Mindösszesen   210   104 200 520 850  
ahol T- kötelező törzsanyag, SZV- szabadon válaszható, SPEC - specializáción kötelező
Kr - kredit, SZ - számonkérés formája (K - kollokvium, GY - gyakorlati jegy, B - beszámoló, E - előadás, GY- gyakorlat