Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Anyagmérnöki BSc - Kerámia- és Polimertechnológiai specializáció

Anyagmérnök BSc 

Kerámia- és Polimertechnológiai specializáció mintatanterv 2022-től

Tárgy típusa félév NEPTUN kód Tárgynév HU Kr SZ óraszám nappali óraszám levelező  előkövetelmény
E GY E GY
T 1 GEAGT104-B(L) Ábrázoló geometria 3 GY 0 3 0 15  
T 1 MAKKEM218VB(L) Általános kémia 4 K 2 2 10 10  
T 1 MAKFKT120B(L) Anyagok szerkezete 4 K 2 2 10 10  
T 1 MAKPOL227B(L) Anyagvizsgálat 4 K 2 2 10 10  
T 1 GEFIT051B(L) Fizika alapjai 2 GY 0 2 0 10  
T 1 MAKETT120B(L) Informatika anyagmérnököknek 2 GY 0 2 0 10  
T 1 AJPJT11KO1NB/ AJPJT11KO1LB Jogi alapismeretek 2 GY 2 0 10 0  
T 1 GEMAN011B(L) Matematika I. 6 K 3 3 15 15  
T 1 MAKFKT121B(L) Hétköznapi anyagismeret 2 B 2 0 10 0  
T 1 ETTESME1/ETTES1AK1 Testnevelés 0 A 0 2      
T 1   Idegennyelv I. 0 GY 0 2      
összesen 1. félév   29   13 20 65 80  
T 2 MAKETT301B(L) Energiafelszabadítás- és átalakítás 2 K 2 0 10 0  
T 2 GEFIT056B(L) Fizika I. 4 K 2 2 10 10 Fizika alapjai GEFIT051B(L)
T 2 MAKKEM222-17-B(L) Fizikai kémia 5 K 2 3 10 15 Általános kémia MAKKEM218VB(L)
T 2 GEGET224B(L) Géprajz, gépelemek 4 K 2 2 10 10 Ábrázoló geometria GEAGT104-B(L)
T 2 MAKETT121B(L) Hőátadási számítások 2 Gy 0 2 0 10  
T 2 MAKFKT101-22-B(L) Anyagszerkezeti vizsgálat 4 K 2 2 10 10 Anyagok szerkezete MAKFKT120B(L)
T 2 GEMAN012B(L) Matematika II. 6 K 3 3 15 15 Matematika I. GEMAN011B(L)
SZV 2   Szabadon választott I. 2 B 2 0 10 0  
T 2 ETTESME2/ETTES2AK1 Testnevelés 0 A 0 2      
T 2   Idegennyelv II. 0 GY 0 2      
    összesen 2. félév   29   15 18 75 70  
T 3 MAKFKT225-22-B(L) Fémtan 6 K 3 3 15 15  
T 3 MAKETT302-22-B(L) Kemencék és tüzelőberendezéseik 4 K 2 2 10 10 Energiafelszabadítás és -átalakítás MAKETT301B(L)
T 3 MAKKSZ218-22-B(L) Kerámiatan 6 K 3 3 15 15  
T 3 GEMET266B(L) Mechanika 4 K 2 2 10 10  
T 3 MAKPOL228-22-B(L) Polimertan  6 K 3 3 15 15  
T 3 MAKÖNT120B(L) CAD  3 GY 0 3 0 15 Géprajz, gépelemek  GEGET224B(L)
T 3 ETTESME3/ETTES1AK2 Testnevelés 0 A 0 2      
T 3   Idegennyelv III. 0 GY 0 2      
  összesen 3. félév   29   13 20 65 80  
T 4 MAKFKT105B(L) Mérnöki számítások 3 GY 1 2 5 10  
T 4 MAKKSZ219-22-B(L) Portechnológiák 3 K 2 1 10 5 Kerámiatan MAKKSZ218-22-B(L)
T 4 MAKMKT214-17-B(L) Minőségügy 2 K 2 0 10 0  
T 4 MAKFKT122B(L) Nano és űranyagok 3 K 3 0 15 0  
SPEC 4 MAKETT101-22-B(L) Energiahordozók 4 K 2 2 10 10 Energiafelszabadítás és -átalakítás MAKETT301B(L)
SPEC 4 MAKETT125B(L) Energetikai számítások 3 GY 0 3 0 15 Energiafelszabadítás és -átalakítás MAKETT301B(L)
SPEC 4 MAKPOL101-22-B(L) Ipari polimerizációs technológiák 4 GY 2 2 10 10  
SPEC 4 MAKKSZ106-22-B(L) Üvegipari technológiák 4 K 3 1 15 5 Kerámiatan MAKKSZ218-22-B(L)
SPEC 4 MAKPOL105-22-B(L) Elasztomerek 4 K 2 2 10 10  
SZV 4   Szabadon választható II. 2 B 2 0 10 0  
T 4   Idegennyelv IV. 0 GY 0 2      
    összesen 4. félév   32   19 15 95 65  
T 5 MAKKEM231B(L) Analitikai kémia 4 K 2 2 10 10  
T 5 MAKKSZ241B(L) Elektrotechnika-ipari méréstechnika 4 K 2 2 10 10  
T 5 MAKETT304B(L) Hulladékhasznosítás 3 GY 1 2 5 10  
T 5 MAKFKT104B(L) Különleges anyagok 2 B 2 0 10 0  
T 5 MAKÖNT126-22-B(L) Additív technológiák  4 GY 2 2 10 10  
SPEC 5 MAKKEM212VB(L) Szerves kémiai technológiák 4 K 3 1 15 5  
SPEC 5 MAKKSZ120-22-B(L) Szilikáttechnológiák 4 GY 2 2 10 10 Portechnológiák MAKKSZ219-22-B
SPEC 5 MAKKSZ121B(L) Kerámiák alakadása 4 K 2 2 10 10 Portechnológiák MAKKSZ219-22-B
SZV 5   Szabadon választott III. 2 B 2 0 10 0  
T 5 MAKDH207B(L) Nyári szakmai gyakorlat 0 B 0 40 0 160  
    összesen 5. félév   31   18 53 90 225  
T 6 MAKFKT128-22-B(L) Fémes szerkezeti anyagok  4 K 2 2 10 10  
T 6 MAKÖNT121B(L) Automatizálás 3 GY 1 2 5 10  
T 6 MAKETT124B(L) Környezetvédelem 2 K 2 0 10 0 Energiafelszabadítás és -átalakítás MAKETT301B(L)
T 6 MAKMKT215VB(L) Menedzsment és vállalkozási ismeretek 2 K 2 0 10 0  
SPEC 6 MAKKSZ123B(L) Építési kerámiák 4 GY 2 2 10 10 Kerámiatan MAKKSZ218-22-B(L)
SPEC 6 MAKPOL232-22-B(L) Műanyagfeldolgozás 4 K 2 2 10 10  
SPEC 6 MAKPOL122-22-B(L) Térhálós polimerek és kompozitok 3 K 2 1 10 5  
SPEC 6 MAKETT103-22-B(L) Energiaracionalizálás 4 K 3 1 15 5  
SPEC 6 MAKKSZ105-22-B(L) Finomkerámia technológiák 4 K 2 2 10 10 Portechnológiák MAKKSZ219-22-B(L)
SZV 6   Szabadon választott IV. 2 B 2 0 10 0  
    összesen 6. félév   32   18 14 90 70  
T 7 MAKETT293B(L) Energiatárolás 2 K 2 0 10 0 Energiahordozók MAKETT101B(L)
T 7 MAKMET124B(L) Mérnöki kommunikáció 2 GY 0 2 0 10  
T 7 MAKFKT112-22-B(L) Mérések megfelelősége 3 GY 0 3 0 15  
SPEC 7 MAKÖNT256B(L) Biztonságtechnika 2 K 2 0 10 0  
SPEC 7 MAKMKT216B(L) Vállalati minőségmenedzsment  2 K 2 0 10 0  
T 7 MAKDH210B(L) Szakdolgozat 15 GY 0 15 0 75  
T 7 MAKDH209-17-B(L) Bsc Zárógyakorlat 0 B 0 40 0 160  
SZV 7   Szabadon választott V. 2 B 2 0 10 0  
    összesen 7. félév   28   8 60 40 260  
    Mindösszesen   210   104 200 520 850  
ahol T- kötelező törzsanyag, SZV- szabadon válaszható, SPEC - specializáción kötelező
Kr - kredit, SZ - számonkérés formája (K - kollokvium, GY - gyakorlati jegy, B - beszámoló, E - előadás, GY- gyakorlat