Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Vegyészmérnök BSc

Vegyészmérnök BSc mintatanterv 2023-tól

A 2019-2022. években tanulmányaikat megkezdők mintatanterve itt található.
Tárgy típusa félév NEPTUN kód Tárgynév HU Kr SZ óraszám nappali óraszám levelező előkövetelmény
E GY E GY
T 1 GEMAN011B(L) Matematika I. 6 K 3 3 15 15
T 1 MAKKEM218VB(L) Általános kémia 4 K 2 2 10 10
T 1 GEFIT051B(L) Fizika alapjai 2 GY 0 2 0 10
T 1 MAKKEM101VB(L) Számítástechnika vegyészmérnököknek 2 GY 0 2 0 10
T 1 MAKKEM102-23-VB(L) Számítógépes kémia alapjai 3 GY 2 1 10 5
T 1 MAKPOL226VB(L) Anyagszerkezettan 4 K 3 0 15 0
T 1 MAKKEM103VB(L) Szervetlen kémia 4 K 3 0 15 0
T 1 MAKKEM284B Laboratóriumi alapismeretek 2 GY 0 2 0 10
T 1 GTGKG101AKB(L) Közgazdaságtan alapjai 2 K 2 0 10 0
T 1 AJPJT10KO1NB/AJPJT10KO1LB Jogi ismeretek 2 GY 2 0 10 0
T 1 MAKKEM001VB(L) A kémiai kutatás alapjai 1. - személyes konzultáció 0 A 0 2 0 10
T 1 ETTESME1 Testnevelés 0 A 0 2 - -
összesen 1. félév 31 14 19 85 70
T 2 GEMAN012B(L) Matematika II. 6 K 3 3 15 15 Matematika I.
T 2 MAKKEM112VB(L) Kísérlettervezés és statisztika 3 K 2 1 10 5 Matematika I.
T 2 GEFIT056B(L) Fizika I. 2 K 2 2 10 10 Fizika alapjai
T 2 MAKKEM104VB(L) Általános és szervetlen kémia gyakorlat 4 GY 0 3 0 15
T 2 MAKKEM105VB(L) Szerves kémia I. 2 K 2 0 10 0
T 2 MAKKEM106VB(L) Szerves kémia I. gyakorlat 2 GY 0 2 0 10
T 2 MAKKEM109VB(L) Fizikai kémia I. 2 K 2 0 10 0
T 2 MAKKEM110VB(L) Fizikai kémia I. gyakorlat 4 GY 0 3 0 15
T 2 MAKKEM002VB(L) A kémiai kutatás alapjai 2. - személyes konzultáció 0 A 0 2 0 10
T 2 ETTESME2 Testnevelés 0 A 0 2
SZV 2 Szabadon választott I. 2 B 2 0 10 0
összesen 2. félév 30 13 18 65 70
T 3 MAKKEM107VB(L) Szerves kémia II. 2 K 2 0 10 0
T 3 MAKKEM108VB(L) Szerves kémia II. gyakorlat 6 GY 0 6 0 30
T 3 MAKKEM111VB(L) Fizikai kémia II. 4 K 2 2 10 10 Fizikai kémia I. Matemetika I-II.
T 3 GEFIT057B(L) Fizika II. 4 K 2 2 10 10
T 3 MAKKEM231-23-VB(L) Analitikai kémia 6 K 2 3 10 15 Fizikai kémia I.
T 3 MAKKEM238VB(L) Ipari jelentőségű kémiai rendszerek molekulaszimulációs vizsgálata 3 GY 1 2 5 10 Számítástechnikai vegyészmérnököknek, Számítástógépes kémia alapjai
T 3 MAKETT102VB(L) Vegyipari energetika és zöld kémia 3 K 2 0 10 0
T 3 MAKKEM003VB(L) A kémiai kutatás alapjai 3. - személyes konzultáció 0 A 0 2 0 10
T 3 ETTESME3 Testnevelés 0 A 0 2 -
T 3 Idegennyelv I. (kompetenciafejlesztő) 0 GY 0 4 0 15
SZV 3 Szabadon választott II. 2 B 0 2 0 10
összesen 3. félév 31 11 25
T 4 GTVVE621B(L) Erőforrás adminisztráció és vállalatirányítási informatika 2 GY 0 2 0 10
T 4 MAKKEM235B(L) Szerves kémiai analízis 2 K 2 0 10 0 Analitikai kémia
T 4 MAKKEM236VB(L) Szerves kémiai analízis gyakorlat 3 GY 0 3 0 15 Analitikai kémia
T 4 GEGET224B(L) Géprajz, gépelemek 4 K 2 2 10 10
T 4 GEVGT801-B(L) Vegyipari áramlástan és géptan 4 GY 2 2 10 10
T 4 MAKKEM113-23-VB(L) Biokémia 2 K 2 0 10 0
T 4 MAKKEM239VB(L) Biokémia gyakorlat 2 GY 0 1 0 5
T 4 MAKKEM212VB(L) Szerves kémiai technológiák 4 K 3 1 15 5 Szerves kémia, Anyagszerkezettan
T 4 GEVGT805-B(L) Vegyipari műveletek I. 5 K 2 2 10 10 Fizikai kémia I.
T 4 MAKKEM004VB(L) A kémiai kutatás alapjai 4. - személyes konzultáció 0 A 0 2 0 10
T 4 ETTESME4 Testnevelés 0 A 0 2 - -
T 4 Idegennyelv II. (kompetenciafejlesztő) 0 GY 0 4 0 15 0
SZV 4 Szabadon választott III. 2 B 2 0 10 0
összesen 4. félév 30 15 21
T 5 GEVGT806-B(L) Vegyipari műveletek II. 6 GY 3 3 15 15 Vegyipari műveletek I.
T 5 MAKKEM116-23-VB(L) Kolloidkémia 2 K 2 0 10 0 Általános kémia, Fizikai kémia I-II.
T 5 MAKKEM240VB(L) Kolloidkémia gyakorlat 2 GY 0 2 0 10 Általános kémia, Fizikai kémia I-II.
T 5 MAKKEM272VB(L) Szervetlen kémiai technológiák 3 K 2 1 10 5
T 5 GEVGT802B(L) Vegyipari gépek 4 K 2 2 10 10 Vegyipari műveletek I. aláírás
T 5 MAKKEM232VB(L) Környezetvédelem és technológia 3 K 2 1 10 5
T 5 MAKKEM241VB(L) Coaching vegyészmérnököknek 2 GY 1 1 5 5
T 5 MAKFKT268-23-VB(L) Nanotechnológia alapjai vegyészmérnökönek 3 K 2 0 10 0
T 5 MAKKSZ241B(L) Elektrotechnika, ipari méréstechnika alapjai 4 K 2 2 10 10
T 5 MAKKEM005VB(L) A kémiai kutatás alapjai 5. - személyes konzultáció 0 A 0 2 0 10
T 5 Szakmai idegennyelv I. 0 GY 0 2 0 10
T 5 MAKKEM120VB(L) Nyári szakmai gyakorlat 0 B 0 40 0 160
összesen 5. félév 29 16 56
T 6 MAKKEM242VB(L) Vegyipari műveletek III. 5 GY 3 2 15 10
T 6 MAKMKT215VB(L) Menedzsment és vállalkozási ismeretek 2 K 2 0 10 0
T 6 MAKMKT214-17-B(L) Minőségügy 2 K 2 0 10 0
T 6 MAKPOL232-22-B(L) Műanyagfeldolgozás 4 K 2 2 10 10
T 6 GEVAU129-B(l) Vegyipari folyamatirányítás 3 K 2 1 10 5 Matematika I-II,Vegyipari műveletek II.
T 6 GEVGT803B(L) Vegyipari rendszerek modellezése 4 GY 2 2 10 10 Vegyipari műveletek I.
T 6 MAKKEM118VB(L) Vegyipari rendszerek tervezése 5 GY 2 2 10 10
T 6 MAKKEM006VB(L) A kémiai kutatás alapjai 6. - személyes konzultáció 0 A 0 2 0 10
T 6 MAKKEM017VB(L) Szakdolgozat konzultáció 5 A 0 4 0 20
T 6 Szakmai idegennyelv II. 0 GY 0 2 0 10
összesen 6. félév 30 15 17
T 7 GTVVE6050VB(L) Vezetéselmélet 3 B 2 0 10 0
T 7 MAKKEM243VB(L) Művelettani és félüzemi laborgyakorlatok 5 GY 2 2 10 10
T 7 MAKKEM119VB(L) Reaktorok és kémiai technológiák 3 K 2 0 10 0 Szerves kémiai technológiák, Szervetlen kémiai technológiák
T 7 GEVGT804-B(L) Biztonságtechnika 4 GY 2 2 10 10
T 7 MAKKEM007VB(L) A kémiai kutatás alapjai 7. - személyes konzultáció 0 A 0 2 0 10
T 7 MAKKEM270VB(L) Szakdolgozat 10 GY 0 15 0 75
SZV 7 Szabadon választott IV. 2 B 2 0 10 0
SZV 7 Szabadon választott V. 2 B 2 0 10 0
T 7 MAKKEM221VB(L) Nyári szakmai gyakorlat II. 0 B 0 40 0 160
összesen 7. félév 30 0 10 61 50 265
Mindösszesen 210 99 214
ahol T- kötelező törzsanyag, SZV- szabadon válaszható
Kr - kredit, SZ - számonkérés formája (K - kollokvium, GY - gyakorlati jegy, B - beszámoló, E - előadás, GY- gyakorlat

A Kari (Intézeti) TDT létszámát a Kar határozza meg. A Kari (Intézeti) TDT tagjait az oktatási egységek, hallgató tagjait a diákkörök vagy a hallgatói közösségek delegálják. A Kari (Intézeti) TDT oktató elnökét és titkárát a Kar dékánjának (Intézet igazgatójának) javaslata alapján a Kari (Intézeti) TDT választja meg a Kari TDT szabályzatban meghatározott időtartamra.