Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Dékáni hivatal

Dékáni köszöntő

A világon mindenütt rendkívül gyorsan fejlődő szakterület az anyagtudomány és a vegyipar. Aki ezt választja hivatásának, nemcsak az anyagok szerkezetével és tulajdonságaival ismerkedik meg tanulmányai során, hanem az anyagok előállításához, gyártásához, módosításához szükséges környezetbarát és energiatakarékos anyagtechnológiákkal is. Karunk élen jár az anyagmérnöki képzés hazai megteremtésében és elterjesztésében, mára a képzés országos központjává vált. Újdonságnka számít, hogy már vegyészmérnök végzettséget is lehet nálunk szerezni. Ezt a képzést az anyagmérnökihez hasonló elhivatottsággal kezdtük el, célunk nem kisebb, mint egy világszínvonalú képzés meghonosítása Miskolcon.

A mindennapi életben is egyre gyakrabban találkozhatunk majd azokkal a különleges anyagokkal (pl. „alakemlékező” ötvözetekkel, nanorészecskéket tartalmazó kerámiákkal, fémekkel, polimerekkel és ezekből készített kompozitokkal, mágneses folyadékokkal, stb.), amelyekről legtöbben először a Miskolci Egyetemen hallanak, miután megkezdik tanulmányaikat az Anyag- és Vegyészmérnöki Karon, anyagmérnöki alapszakon vagy a vegyészmérnöki alapszakon (BSc).

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence – dékán, egyetemi tanár

 A Magyar vegyipar központja ma Miskolc és 30 km-es környéke Kazincbarcikától (BorsodChem) Sajóbábonyon át (KISS cégcsoport) Tiszaújvárosig (MOL MPK), ahol egyre nagyobb az igény jól képzett szakemberekre. Ez is indokolta, hogy 2019. szeptemberétől elindítsuk a vegyészmérnöki alapképzést. Az első mester diplomákat 2023 tavszán kapják meg a nálunk végzett vegyészmérnökök. Aki a műszaki pályát választja hivatásául és tanulmányait komolyan veszi, biztos megélhetésre és sok örömet adó szakmai kihívásokra számíthat. Végzett mérnökeink több vonzó állásajánlat közül választhatnak, mérnökökben hiány van. A színvonalas műszaki szaktudással és kellő ambícióval rendelkező pályakezdőket keresik itthon és külföldön egyaránt.

A tanulmányokhoz egyetemünk csodalatos természeti környezetben egyszerre kínál nyugodt körülményeket, korszerű képzési lehetőségeket, modern infrastruktúrát es változatos, vonzó szabadidős programokat. Diákjaink számára is fontos, hogy a szakmaszeretetet és a közösségi összetartozást erősítő (1735-ig visszavezetett) történelmi hagyományainkat gondosan ápoljuk. A kar relatíve kis mérete már-már családias hangulat kialakítására ad lehetőséget, az oktató–hallgató kapcsolat rendkívül közvetlen karunkon. Részben ennek is köszönhető, hogy hallgatóink tudományos diákköri dolgozataikkal országosan kiemelkedő eredményeket érnek el. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a felsőoktatást felügyelő miniszter a legkiválóbb hallgatóinkat Pro Scientia Aranyéremmel, legkiemelkedőbb témavezető tanarainkat pedig Mestertanár Aranyéremmel tüntette ki rendszeresen.

Büszkék vagyunk arra, hogy az egyetemünken végzett mérnököknek jó hírük van, s tekintélyes vállalatok kifejezetten miskolci mérnököket keresnek! Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar kiemelt figyelmet fordít az iparvállalatok és a hallgatói igények kiszolgálására. Ezt mutatja az is, hogy 2015-től az elsők között indítottunk ún. duális BSc képzést, 2019-től pedig már az újonnan induló vegyészmérnök alapszak is elérhető duális formában. Ezt a képzési formát azoknak az elhivatott hallgatóknak javasoljuk, akik úgy szeretnének majd friss diplomásként elhelyezkedni, hogy ekkorra már többéves ipari tapasztalattal is rendelkeznek. A Miskolci Egyetem élenjár a duális képzésben országszerte, ezen belül egy alapszakra vetítve országosan is a legtöbb duális partner-céggel rendelkezünk, hallgatóink több, közel 60 vállalat közül választhatnak duális képzőhelyet tanulmányaikhoz. A képzésünkhöz csatlakozott cégek nagy száma a nálunk megszerezhető diploma értékét és rangját mutatja.

Meggyőződésem, hogy a több évszázados történelmi hagyományokkal rendelkező karunkon a XXI. században elvárható minőségű tudást kínálunk, igy hallgatóink nagyszerű jövő elé néző szakemberekké válhatnak. Ha ez a lehetőség vonzó, jelentkezz az Anyag- és Vegyészmérnöki Karra, szeretettel várunk!

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

Beosztás: dékán, egyetemi tanár
Iroda: C1 I. 108
E-mail: arpad.palotas@uni-miskolc.hu
Mellék: 20 – 11

Dr. Szabó Tamás József

Beosztás: általános dékánhelyettes, egyetemi docens
Iroda: C1 I. 106
E-mail: tamas.szabo@uni-miskolc.hu
Mellék: 15 – 26

Prof. Dr. Baumli Péter

Beosztás: tanulmányi dékánhelyettes, egyetemi tanár
Iroda: C/1 I. 106
E-mail: peter.baumli@uni-miskolc.hu
Mellék: 29–34

Dr. Kocserha István

Beosztás: gazdasági dékánhelyettes, egyetemi docens
Iroda: B1 II. 209
E-mail: istvan.kocserha@uni-miskolc.hu
Mellék: 15 – 60

Balázsdi-Szabó Gabriella

Beosztás: dékáni referens
Iroda: C1 I. 105
E-mail: gabriella.balazsdi@uni-miskolc.hu
Mellék: 20–72

 

Erdélyi-Rajhárd Bettina

Beosztás: dékáni referens
Iroda: C1 I. 108
E-mail: bettina.rajhard@uni-miskolc.hu
Mellék: 10-23

Stumpf Éva

Beosztás: hivatalvezető, mérnöktanár
Iroda: C/1 I. 107
E-mail: eva.stumpf@uni-miskolc.hu
Mellék: 15-23

Solczi Ágnes

Beosztás: dékáni referens doktori ügyekben
Iroda: C/1 I. 107
E-mail: makdoktori@uni-miskolc.hu
Mellék: 10-24

Kapcsolat

Dékáni hivatal

3515 Miskolc-Egyetemváros
C/1 épület 105-109. szoba

Telefonszámok:
+36-46-565-091
+36-46-565-090

Tanulmányi ügyek

3515 Miskolc-Egyetemváros
C/1 épület 105. szoba

Telefonszám:
+36-46-565-111/20-72

Miskolci Egyetem térképe