Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

TDK - Tudományos diákmunka

Aktuális TDK konferencia felhívások

A 2023/24. tanévben tavasszak is megrendezésre kerül a Tudományos Diákköri Konferencia (TDK), melynek időpontja 2024. április 30-a lesz.

Mit jelent egy tudományos diákköri munkában részt venni?

A TDK egy mozaikszó: Tudományos DiákKöri munka, de igazából egy fogalom. TDK-zni egy életforma a diáknak és a konzulensnek is, és amit mindenki lelkesedésből választ és csinál. Te miért választanád? Mert száraz az egyetemi tananyag? És nyomaszt az ismeret, amit tanulni KELL, és amiből vizsgázni KELL? Mert lehet, hogy megfog egy izgalmasan hangzó téma címe és úgy gondolod, az egyetem túlmutat a kötelező krediteken és szakestélyen és bulikon? Mert jó érzés úgy bemenni akár már harmadik félévesen is egy tanszékre, hogy névről ismernek, hagyják, hogy dolgozz a laborban és használd azokat az eszközöket, amiket gyakorlaton is csak messziről mertél nézni? Mert senki nem azt nézi mit magoltál be, milyen az átlagod, hanem hogy mennyi időt szánsz rá, mennyi mérést csinálsz és mennyire akarod megérteni amit csinálsz vagy az eredményt amit kaptál! Mert minden kockázat nélkül megtanulsz dolgozatot írni a szakdolgozat vagy diplomadolgozat előtt? Vagy előadni? És nem a záróvizsgán kell előszőr görcsölni, hogy hogy lehet elmondani 30 diát 10 percben?  Akár idegenek előtt is? Hát ezért! Ja és persze nyerhetsz díjat! Ha jó vagy, még elviszünk konferenciákra és ott is elmondhatod! Akár még külföldre is! Akár még Amerikába is!

Nem érted mi ez az egész? Kérdezz! Nem tudod mi a jó téma és ki a jó konzulens? Kérdezz! Ha közösen belevágtok egy kutatásba, az őt is izgatja, ha elkezditek a közös munkát ne hagyd cserben! Ha engem nem mersz kérdezni, vagy nekem nem hiszel, kérdezd a hallgatótársaidat, a legjobbakat! Sepsi Mátét és Kárpáti Viktort a kari bizottságból bátran ajánlom!

Dr. Mertinger Valéria
– 
elnök

Prof. Dr. Mertinger Valéria
– intézetigazgató, egyetemi tanár

TDK a karunkon

A Karunkon hosszú évek óta magas színvonalú tudományos diákköri munka folyik. Ezt bizonyítja többek között az is, hogy a kiemelkedő tanulmányi eredményekért és TDK munkákért kapható Pro Scientia Aranyérem díjazottak között kiemelkedően nagy számban fordulnak elő karunk hallgatói. A Műszaki Tudományi Szekcióban eddig kiosztott 49 díjból 10-et karunk hallgatói nyertek el. Figyelembe véve a kar hallgatói létszámát a Pro Scientia Aranyérem díjak fajlagos száma több tízszerese az átlagos hazai felsőoktatási intézmények hasonló adatának.

A TDK konferencia az őszi félévben kerül megrendezésre. A dolgozatok leadási határideje november közepe, erre az időpontra a Karunkon a hallgatók általában 25-35 dolgozatot készítenek. A dolgozatok témái a Kar minden tanszékét érintik, ami azt jelenti, hogy készülnek dolgozatok vegyipari, szerves és szervetlen kémiai témákban; polimerek, fémek és kerámiák anyagvizsgálataival és anyagtechnológiájával kapcsolatban; energetikai és környezetvédelmi problémák megoldásáról.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Az OTDK az ország legnagyobb tudományos rendezvényeként a tehetséges alkotó fiatalok színvonalas bemutatkozási lehetősége, így fontos eleme a minőségi magyar felsőoktatással kapcsolatos nemzetstratégiai törekvéseinknek. A konferencia hat évtizedes múltra tekint vissza, kiemelt szerepét a felsőoktatási tehetséggondozásban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény is rögzíti. A konferenciasorozat célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók munkájának megbecsülése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése, támogatása, a diáktudományos tevékenység országos nyilvánossága és elismerése.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az oktatásért felelős minisztériummal és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával minden páratlan év tavaszán 16 tudományterületi szekcióban hirdeti meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. (Forrás: otdt.hu)

Tudományos Diákköri Tanács

Elnök

Prof. Dr. Mertinger Valéria

intézetigazgató, egyetemi tanár
valeria.mertinger@uni-miskolc.hu

Titkár

Prof. Dr. Benke Márton

egyetemi tanár
marton.benke@uni-miskolc.hu

Tagok

Prof. Dr. Viskolcz Béla

intézetigazgató, egyetemi tanár
bela.viskolcz@uni-miskolc.hu

Dr. Póliska Csaba

egyetemi docens
csaba.poliska@uni-miskolc.hu

Lassú Gábor

tanszéki mérnök
gabor.lassu@uni-miskolc.hu

+ 2 fő hallgatói képviselő

A Kari (Intézeti) TDT létszámát a Kar határozza meg. A Kari (Intézeti) TDT tagjait az oktatási egységek, hallgató tagjait a diákkörök vagy a hallgatói közösségek delegálják. A Kari (Intézeti) TDT oktató elnökét és titkárát a Kar dékánjának (Intézet igazgatójának) javaslata alapján a Kari (Intézeti) TDT választja meg a Kari TDT szabályzatban meghatározott időtartamra.